Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er en interesseorganisasjon som ble stiftet på Smøla den 15. februar 1999. Organisasjonen har over 40 medlemskommuner.

Formålet med LNVK er å bygge opp et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging. LNVK skal påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft, og skal videre påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra utnyttelse av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusive kommunenes økonomiske interesser.

LNVK er partipolitisk nøytral. Landsmøtet er sammenslutningas øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai. Les mer om Landsmøte her. Landsmøtet velger et styre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Mer informasjon om styret finner du her.

Sekretariatet er ivaretatt av Advokatfirmaet Lund & Co som har spesialisert seg på blant annet energi, miljø og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold og forvaltningsrett.