Landsmøtet er sammenslutningas øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai. Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, regnskap, handlingsplan, og kontingent og eventuelle vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite.

Landsmøtedokumenter 2023

Følg med, landsmøtedokumentene kommer senest en måned før landsmøtet skal gjennomføres.