Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft. LNVK ivaretar deres interesser.

Vindkraftkommuner kan miste skatteinntekter

Ingen kommuner vil stille seg positiv til vindkraftutbygging…

Innlegg fra Iver Nordseth i LNVK om vindkraft generelt og i et lokalt perspektiv

Vindkraft generelt - og i debatten i Aure kommune generelt.  Over…

LNVK på Arendalsuka

  LNVK har et tett program på Arendalsuka: Vi arrangerer…

Olje- og Energiministeren presenterte Nasjonal Ramme på vårt Landsmøteseminar

OLJE- OG ENERGIMINISTEREN PRESENTERTE NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT…