Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av kommuner som har vindkraft, eller er i en prosess der de må ta stilling til vindkraft i sitt nærområde. Nettverket består av 47 kommuner. LNVK ivaretar deres interesser.

INCLUDE Lunsj: Vindkraft – hvem bestemmer og hvem berøres?

  Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å…

Fagwebinar om konsesjonsprosess og skatt på vindkraft

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/…

Landsmøtet 2020 - valg av nytt styre

Landsmøtet ble i år gjennomført som webinar. Det var god deltakelse,…