Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft. LNVK ivaretar deres interesser.

Fra Protest til Folkefest

  KS Bedrift er tydelige: Dagens skatteregime betyr…

Kommunal Rapport med artikkel om Nasjonal Ramme

NVE ypper til vindkraftstrid NVE vurderer om 43 områder kan…

Landsmøteseminar gjennomført

  Vel blåst etter Landsmøtet og seminar for oss selv…