Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft. LNVK ivaretar deres interesser.

Landsmøtet 2020 - valg av nytt styre

Landsmøtet ble i år gjennomført som webinar. Det var god deltakelse,…

NVE meiner kommunane må få meir att økonomisk for vindkraftverk

Spot on fra Hans K. Mjelva i Bergens Tidene: "NVE meiner kommunane…

Høringsinnspill til Kraftskatteutvalget

Gode vindressurser og ekstrem teknologiutvikling gjør nå vindkraft…