Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft. LNVK ivaretar deres interesser.

Landsmøteseminar gjennomført

  Vel blåst etter Landsmøtet og seminar for oss selv…

Landsmøteseminar Oslo 4-5 April

Norske Vindkraftkommuner - Landsmøte i Oslo 4-5. april 2018…

Intervju med styreleder Wenche Tislevoll i flere aviser i dag

Kommuner krever bedre betalt for vindkraft   De svisjende…

Forsvar den lokale beskatningsretten!

Ordførermarkering fra fem kommunenettverk i Oslo 8. november…