Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft. LNVK ivaretar deres interesser.

NVE meiner kommunane må få meir att økonomisk for vindkraftverk

Spot on fra Hans K. Mjelva i Bergens Tidene: "NVE meiner kommunane…

Høringsinnspill til Kraftskatteutvalget

Gode vindressurser og ekstrem teknologiutvikling gjør nå vindkraft…

Energi Norge: Gi kommunene mer av vindkraftinntektene

Nesten alle potensielle vertskommuner sa blankt nei til vindkraft…

Vindkraftkommuner kan miste skatteinntekter

Ingen kommuner vil stille seg positiv til vindkraftutbygging…