Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av 47 kommuner som har eller planlegger vindkraft. LNVK ivaretar deres interesser.

Olje- og Energiministeren presenterte Nasjonal Ramme på vårt Landsmøteseminar

OLJE- OG ENERGIMINISTEREN PRESENTERTE NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT…

Landsmøteseminar 25 April - Nasjonal Ramme

Norske Vindkraftkommuner og Kraftfylka ønsker å invitere…

Skatteutvalget vil også vurdere skatt på vindkraft

– Det står at man skal se på næringsnøytralitet,…