Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner
består av 39 kommuner som har eller planlegger vindkraft.
LNVK ivaretar deres interesser.

Velkommen til LNVK

Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner består av kommuner som har vindkraft, eller er i en prosess der de må ta stilling til vindkraft i sitt nærområde. Nettverket består av 39 kommuner. LNVK ivaretar deres interesser.