Administrasjon

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen.

De administrative oppgavene, som innkalling av kontingent, arrangement av landsmøter, styremøter, fylkesmøter, kurs og seminarer, nettsider mm. utføres av Marte Enger og Line Kubon

Marte Enger
Sekretariatet
Line Kubon
Sekretariatet

Juridisk sekretariat

Sekretariatsfunksjonen i LNVK er lagt til Advokatfirmaet Lund & Co DA, som gir juridiske råd til organisasjonen.

Advokatfirmaet Lund & Co DA er et firma med spesialkompetanse innen fagområder fast eiendoms rettsforhold, miljø- og naturressursrett, konsesjonsrett, skjønn og ekspropriasjon, offentlig rett, herunder kommunalrett, en sentral del av firmaets virksomhet er knyttet til rettspolitisk arbeid for firmaets oppdragsgivere. Firmaets partnere er av internasjonale ratingbyråer rangert blant de ledende på sine rettsområder. Andre advokater i firmaet bistår ved behov.

Caroline Lund
Sekretariatet
Stein Erik Stinessen
Sekretariatet
Chirsti E. Hurlen
Sekretariatet

Ledelse

Leder i LNVK er Sigurd Rafaelsen, ordfører i Lebesby kommune

Sigurd Rafaelsen
Ordfører (Ap)
Troms og Finnmark, Lebesby