Presentasjon av styret

Landsmøtet velger et styre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Har du spørsmål til noen av våre styremedlemmer kan du enkelt ta kontakt ved hjelp av kontaktinfoen under. Har du generelle henvendelser kan disse sendes til post@lnvk.no.

Styret består av følgende personer:

Leder

Sigurd Rafaelsen
Ordfører (Ap)
Troms og Finnmark, Lebesby

Nestleder

Gyro Heia
Formannskapsmedlem (Sp)
Agder, Birkenes

Styret

Ole Erik Hørstad
Ordfører (H)
Innlandet, Åmot
Odd Stangeland
Kommunestyremedlem (Ap)
Rogaland, Eigersund
Kristin Strømskag
Ordfører (H)
Trøndelag, Frøya

Varamedlemmer til styret er

1. Varamedlem Knut Nordmo (SP) Fsk.medlem, Andøy kommune
2. Varamedlem Hanne Nyhus (Ap) Ordfører, Orkland kommune
3. Varamedlem Mona Benjaminsen (Ap) Ordfører, Karlsøy kommune
4. Varamedlem Svein Roksvåg (Sp) Ordfører, Smøla kommune
5. Varamedlem Marte Eide Klovning (Ap) Ordfører, Utsira kommune