Skip to content

Velkommen til LNVKs landsmøte 24. mai 2023!

Nytt skatteregime for vindkraft på land – nå vedtas regelverket! Møt olje- og energiministeren!

LNVK har i mer enn 20 år jobbet for at vindkraftkommunene i større grad skal likestilles med vannkraftkommunene. Vindkraftanlegg gjør som vannkraften bruk av lokale naturverdier, naturens energi er fornybar og evigvarende og den produserte kraften omsettes i samme marked.

Først nå i 2023 er vi i ferd med å få på plass et skatteregime som endelig yter vertskommunene rettferdighet. Viktige avgjørelse av regjering og storting står for døren, og landsmøtet i LNVK blir mer enn noen gang en viktig møteplass hvor kommuner som enten har vindkraftanlegg eller har det til vurdering bør si sin mening til våre sentrale myndigheter.

Olje- og energiminister Terje Aasland har allerede takket ja, det samme har flere sentrale aktører både i og utenfor kraftbransjen. Deltakelse på landsmøtet gir en gylden anledning til å fremme din kommunes sak og bidra til å kaste lys over vindkraftkommunenes interesser og verdier.

Klikk her for å melde deg på.

Programmet finner du her.

Ta kontakt med sekretariatet:

Chirsti E. Hurlen
Sekretariatet
Marte Enger
Sekretariatet

Tilknyttet arrangement