Skip to content

Statsbudsjett 2023: Regjeringens forslag til nytt skatteregime for vindkraft

Regjeringen foreslår som varslet en omfattende skattepakke for omfordeling av overskudd fra naturressursene.

For vindkraft foreslår regjeringen som kjent at produksjonsavgiften økes fra 1 til 2 øre kWh fra 1. januar 2023, hvor skattleggingsperioden fastsettes til månedstermin. Videre foreslås innført en naturressursskatt med 1,1 øre/kWh til kommunene og 0,2 øre KWh til fylkeskommunene. Denne skal inngå i inntektssystemet. Regjeringen foreslår også innført en grunnrenteskatt som skal fordeles med 50 % til staten og 50 % til kommunesektoren. Forslaget om grunnrenteskatt er presentert slik:

  • Effektiv sats på 40 prosent.
  • Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
  • Grunnrenteskatteplikten vil gjelde for vindkraftverk som er konsesjonspliktige. Det vil si vindkraftverk som har flere enn 5 turbiner eller installert effekt på 1 MW eller mer.
  • Skatteinntektene anslås til om lag 2,5 milliarder kroner årlig.
  • Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
  • Forslaget sendes på høring i løpet av høsten 2022.

Les mer om regjeringens forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

LNVK er i hovedsak fornøyd med forslaget og innretning, som på flere punkt er i tråd med LNVKs forslag gjennom mange år. Men LNVK har merket seg at grunnrenteskatten til kommunesektoren vil gå til hele kommunesektoren, ikke til kommunene som er vertskap for vindkraftanlegg. For at vertskommunene skal få en rimelig andel av verdiskapingen vindkraften gir opphav til mener LNVK at det bør gjøres noen justeringer i regjeringens forslag:

  • Produksjonsavgiften bør økes til 3 øre KWh
  • Avgiften bør gå direkte til vertskommunene og forankres i energiloven
  • Naturressursskatten bør ikke inngå i inntektssystemet for utjevning
  • I tillegg må både produksjonsavgiften og naturressursskatten verdisikres gjennom en indeksjustering

Har du spørsmål, ta kontakt med sekretariatet

Chirsti E. Hurlen
Sekretariatet
Stein Erik Stinessen
Sekretariatet

Tilknyttet arrangement