Skip to content

Sigurd Kvammen Rafaelsen er ny leder i Naturressurskommunene

Valg av ny leder fant sted på Naturressurskommunenes årsmøte mandag 14. august 2023.

I en pressemelding annonserer Naturressurskommuenen at Sigurd Kvammen Rafaelsen, ordfører i Lebesby kommune og leder av LNVK, ble valgt til leder av Naturressurskommunene mandag 14. august .

Rafaelsen har betydelig erfaring med naturressursforvaltning og de ulike utfordringer som vertskommuner både for vannkraftanlegg, vindkraftverk, oppdrettsanlegg mv. står overfor.

Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som leder for 230 kommuner med verdifulle naturressurser. Det er særlig tre forhold jeg er opptatt av: 

  1. Vi trenger mer fornybar energi og bruke den energien vi har, mer fornuftig. Skal vi få til det grønne skiftet, og samtidig overholde våre forpliktelser etter naturavtalen om så skånsomme naturinngrep som overhodet mulig, må de berørte kommunene tas på alvor. Vertskommunene må involveres allerede på planleggingsstadiet, og som vertskommune motta et rettmessig vederlag for å gi fra seg sine naturverdier til fellesskapet.
  2. Vi oppnår ikke tilslutning til nødvendige naturinngrep uten at kommunene beholder en andel av verdiskapingen.
  3. Også samiske rettigheter må respekteres. Vi trenger gode veiledere for konsultasjonsprosessen, og utbygging både av nett og produksjonsanlegg må skje med grunnlag i saklige hensyn til reindrifta.

Jeg gleder meg til en tett dialog med myndigheter, bransjen og miljøbevegelsen – til beste for Norge og det grønne skiftet!

Naturressurskommunene takket samtidig av Sigmund Lier som leder av Naturressurskommunene. Lier er ordfører i Tysvær og leder i NPK, og ble valgt til leder i Naturressurskommunene i 2020. Med sin store entusiasme og engasjement har Lier gjort en strålende jobb, og han har bidratt til å løfte frem Naturressurskommunene og sette vertskommunenes interesser på dagsorden i det politiske ordskiftet.

Hanne A Velure ble gjenvalgt som nestleder, et verv hun har hatt siden 2021. Også Hanne er en stor ressurs for nettverket og en ivrig talskvinne for lokaldemokratiet, kommunene som den primære arealforvater og vertskommunenes interesser. Hun vil jobbe tett sammen med Sigurd i nettverket.

Last ned pressemeldingen her.