Skip to content

RNB 2024: foreslår ny tilskuddsordning for natur og friluftsliv i områder berørt av landbasert vindkraftverk

Ordningen skal bidra til å ivareta og fremme natur og friluftsliv i berørte kommuner.

Miljødirektoratet viser til revidert nasjonalbudsjett 2024 med forslag om ny tilskuddsordning «Tilskudd til natur og friluftsliv i områder som er berørt av landbaserte vindkraftverk». Ordningen skal bidra til å ivareta og fremme natur og friluftsliv i kommuner berørt av landbaserte vindkraftverk. Ordningen er lyst ut med forbehold om Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett.

Hvem som kan søke
Kommuner, kommunale eller interkommunale foretak, interkommunale friluftsråd og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Kort søknadsfrist
Søknadsfristen er 7. juni som er for at tildeling av tilskudd skal kunne gjøres før sommeren.

Lenker med informasjon om ordningen:
Elektronisk søknadssenter Tilskudd til natur og friluftsliv i områder som er berørt av landbaserte vindkraftverk – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Fagmelding  Tilskudd til natur og friluftsliv i vindkraftområder – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)
Revidert nasjonalbudsjett Fremleggelse av Revidert nasjonalbudsjett 2024 – regjeringen.no