Skip to content

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt og en ekstraordinær avgift på vindkraft

På en pressekonferanse i dag, onsdag 28. september, presenterte regjeringen sine planer om å hente inn mer av verdiene som skapes når våre felles naturressurser stilles til rådighet. Blant annet foreslår regjeringen en innføring av grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, økning i grunnrenteskatten på vind- og vannkraft og en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft.

Dette er forslagene på landbasert vindkraft:

Grunnrenteskatt

 • Effektiv sats på 40 prosent.
 • Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
 • Grunnrenteskatteplikten vil gjelde for vindkraftverk som er konsesjonspliktige. Det vil si vindkraftverk som har flere enn 5 turbiner eller installert effekt på 1 MW eller mer.
 • Skatteinntektene anslås til om lag 2,5 milliarder kroner årlig.
 • Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
 • Forslaget sendes på høring før årsskiftet.

Les mer om regjeringens forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft her.

Regjeringen foreslår også et høyprisbidrag på vind- og vannkraft:

 • 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh.
 • Baseres på faktiske priser og gjelder all produksjon i kraftverket.
 • Ikrafttredelse:
  • I dag (28.09.2022) for vannkraft som er grunnrenteskattepliktig
   Januar 2023 for øvrig vannkraft og vindkraft.

Regjeringens pressemelding ligger i sin helhet her.