Skip to content

Rammeverket for fremtidig vindkraftutbygging legges nå! To viktige høringer for LNVKs medlemskommuner

Det pågår for tiden to svært viktige høringer som vil fastsette rammeverket for fremtidig vindkraftutbygging på land.

For det første har regjeringen sendt på høring et forslag til grunnrenteskatt for landbaserte vindkraftverk med virkning fra og med inntektsåret 2023. Høringsfristen er 15. mars 2023.

Les mer om høringen på Finansdepartementets nettsider.

For det andre har regjeringen sendt på høring forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land. Høringsfristen er 27. februar 2023.

Høringsforslaget ligger her.

LNVK har innledet dialog med KS og Fornybar Norge både i anledning skatteforslaget og i anledning forslaget til endringer i konsesjons- og plan- og bygningslovgivningen.

Sekretariatet er også i full gang med å utarbeide forslag til høringsuttalelser til begge høringene på vegne av LNVK og medlemskommunene. Forslag til høringsuttalelser vil bli sendt til medlemskommunene i begynnelsen av februar.

Det er viktig at kommunene følger opp forslaget og sender inn egne høringsinnspill til departementene innen fristen.

Har du spørsmål, ta kontakt med sekretariatet.