Skip to content

OED lover avklaring på vindkraftskatt i løpet av høsten

Olje- og energiminister Terje Aasland lover avklaring i forbindelse med fremlegging av statsbudsjettet for 2024.

EnergiWach skriver idag 18. september 2023 at olje- og energiminister Terje Aasland i forbindelse med en debatt med Fornybar Norge har lovet en avklaring av skattereglene i forbindelse med statsbudsjettet.

Det er tre skatter på selskapene som ble varslet innført og økt i fjor høst:

  • Innføring av grunnrenteskatt på vindkraft
  • Økt grunnrenteskatt på vannkraft
  • Innføring av høyprisbidrag ved strømpriser over 70 øre/kWh

I tillegg ble det innført et høyprisbidrag for kommuner med konsesjonskraft.

I følge Aasland kommer det en avklaring av disse skattene i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. Det legges frem fredag 6. oktober.

Regjeringen hat tidligere signaliser at høyprisbidraget for selskapene vil avvikles i løpet av 2024.  For høyprisbidraget på kommunene, er det gitt utrykk for at det var ment som en ordning som kun skulle vare ett år. Hva som eventuelt skjer med grunnrenteskatten på vindkraft og vannkraft er fortsatt usikkert.

LNVK har fremmet krav om at en andel av grunnrenteskatt på vindkraft må gå til de berørte kommunene, ikke til kommunesektoren. LNVK vil orientere medlemskommunene hva som blir regjeringens forslag 6. oktober.