Skip to content

Nytt skatteregime for vindkraft på land – hoveddelen av kommuneandelen tilfaller bykommuner og ikke vindkraftkommuner

Regjeringen har i Statsbudsjettet for 2023 foreslått at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft på land, med virkning fra og med inntektsåret 2023.

En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenten:

«Lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon, skal få en rettferdig del av verdiene som skapes. En betydelig del av inntektene som nå skal hentes inn fra havbruk og vindkraft, vil derfor gå tilbake til kommunene og fylkeskommunene.»

Regjeringens forslag til nytt skatteregime har mange positive elementer, men etter LNVKs syn har Regjeringen i sitatet ovenfor blandet sammen «vertskommuner» og «kommunene». Med «kommunene» menes hele kommune- Norge.

Med den omfordelingen av «kommuneandelen» som foreslås i det nye skatteregimet fra vertskommuner til kommune- Norge, vil hovedtyngden av de nye skattene – naturressursskatten og grunnrenteskatten – gå til de storbyene og sentrale strøk, og ikke til de kommuner som har gitt fra seg sine naturverdier til storsamfunnet, er det etter LNVKs syn behov for endringer i budsjettforslaget. LNVK har derfor under høringene på Stortinget bedt om at vertskommuner bør gis en rett på 10 prosent av samlet grunnrenteskatt. Det viktigste med dette forslaget er at kommunene da får en skatteordning som gir en reell andel av grunnrenten tilbake til vertskommunene og som vil følge verdiøkningen på vindkraften fremover, på samme måte som vannkraftkommunene gjør det med sine konsesjonskraftrettigheter.

En oversikt over kommuneandelen av grunnrenteskatten, og fordelingen mellom vertskommuner og den øvrige delen av kommune-Norge, fremgår her.

Spørsmål kan rettes til:

Stein Erik Stinessen
Sekretariatet
Chirsti E. Hurlen
Sekretariatet
Caroline Lund
Sekretariatet