Skip to content

LNVKs innlegg på Stortinget under komitehøringene i forbindelse med statsbudsjettet

LNVK har deltatt og skal delta på høringene i aktuelle stortingskomiteer. Under følger de høringsinnspill som er sendt komiteene, og som danner grunnlag for muntlige innlegg. Høringene overføres på Stortingets nett-tv, og kan følges der både i sann tid og i ettertid.

Les høringsinnspillet her.