Skip to content

LNVK høringssvar til NOU 2022:20 - Skatteutvalget

LNVK har avgitt høringssvar til NOU 2022:20. Høringsuttalelsen er sendt til finansdepartementet. Vi oppfordrer alle kommunene til å sende inn egne høringsuttalelser. Fristen er 15. april 2023