Skip to content

Kraftbransjen fremhever betydningen av vertskommunenes rolle og vertskommuneordningene i høringsuttalelse

Naturressurskommunene er svært tilfreds med at kraftbransjen ved Fornybar Norge i sin høringsuttalelse til NOU 2022:10, Inntektssystemet for kommunene, fremhever kommunenes rolle og betydningen av de ordningene som er satt til å ivareta kommunenes interesser ved kraftutbygging.

I høringen står det blant annet:

«Kommuner som har vann- eller vindkraft innenfor kommunegrensen og som har inntekter fra dette som kompensasjon for lokale ulemper, må ikke oppleve at disse inntektene trues. Forutsigbarhet og stabilitet for slike ordninger over tid er nødvendig for å sikre lokal støtte også til ny fornybarutbygging fremover.»

Hele høringsuttalelsen til Fornybar Norge kan du lese her.