Skip to content

Høringssvar – Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

LNVK har levert inn hørringssvar til Finansdepartementet.

LNVK støtter regjeringens forslag om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. LNVK mener – som Energikommisjonen i NOU 2023:3 at en andel bør gå til den berørte kommune.

LNVK kommenterer også flere andre forhold – se høringsuttalelsen som ble vedtatt 8. mars 2023 og som er sendt  til Finansdepartementet. Hele uttalelsen finner dere her.

Fristen er 15. mars og LNVK oppfordrer kommunene til å støtte uttalelsen.

Ta kontakt med sekretariatet:

Caroline Lund
Sekretariatet
Stein Erik Stinessen
Sekretariatet