Skip to content

Høringssvar – endringer i plan- og bygningsloven - vindkraft

LNVK ser frem til at det blir et forsvarlig regime for utbygging av vindkraft i Norge, og håper på rask oppfølging i departementenes videre arbeid med saken.

Landsstyret i LNVK vedtok 9. februar høringssvar på Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementets forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven, som gjelder prosesser for etablering av vindkraftanlegg.

Hele høringssvaret kan dere lese her.

Ta kontakt med sekretariatet:

Stein Erik Stinessen
Sekretariatet
Chirsti E. Hurlen
Sekretariatet