Skip to content

Høringssvar - Endringer i forskrift 15. juli 2014 nr. 980 (luftfartshinderforskriften)

Luftfartstilsynet har sendt ut høring av forslag om endringer i forskrift 15. juli 2014 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1 (luftfartshinderforskriften) med svarfrist 9. oktober 2023.

LNVK har levert høringssvar som du kan lese her.

Mer informasjon om høringen finner du på luftfartstilsynet.no sin hjemmeside.