Skip to content

Høring om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Torsdag 15. desember sendte Regjeringen på høring et forslag om grunnrenteskatt for landbaserte vindkraftverk med virkning fra og med inntektsåret 2023.

Høringen følger opp grunnrenteforslagene fremsatt i statsbudsjettet for 2023.

«I dag sender vi ut et høringsforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, som skal bidra til at verdiene fra våre felles ressurser fordeles mer rettferdig enn i dag», uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp i en pressemelding i forbindelse med høringen.

Videre uttalte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap):

«Vi trenger mer fornybar kraft. Vindkraft på land er den billigste og raskeste måten å lykkes med det på. Samtidig er det viktig å finne ordninger der en andel av verdiskapingen går tilbake til fellesskapet. Vi tror grunnrenteskatten kan legge godt til rette for fremtidige investeringer samtidig som mer av verdiskapingen blir igjen i vertskommunen. Det vil bidra til økt lokal aksept for lønnsomme kraftprosjekter.»

LNVK har tidligere påpekt at den omfordelingen av «kommuneandelen» som foreslås i det nye skatteregimet fra vertskommuner til kommune- Norge, vil hovedtyngden av de nye skattene – naturressursskatten og grunnrenteskatten – gå til storbyene og sentrale strøk, og ikke til de kommuner som har gitt fra seg sine naturverdier til storsamfunnet.

Det vil bli utarbeidet forslag til høringsuttalelse på vegne av vertskommunene.

Høringsfristen er 15. mars 2023.