Skip to content

Europower: Vindkraftkommunene har fått ny hærfører

Europower presenterer i et intervju Sigurd Rafaelsen, som ny leder i LVNK:  Sigurd Rafaelsen er ny leder i Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner - og han har tro på vekst: – Jeg tror det kommer til å bli flere vindkraftkommuner, sier han.

Den nyslåtte lederen for Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) Sigurd Rafaelsen minner om at det ikke var kommunene som stoppet vindkraft på land.

– Det er ikke kommunene som har stoppet vindkraft i Norge. Det er staten som har stoppet vindkraft på land. Det er der man tok en pause. Hvis man tar kommunene med på laget og involverer dem ordentlig, så vil kommuner som ønsker vindkraft være positive, sier Rafaelsen til Europower.

Til daglig er han ordfører i Lebesby kommune i Finnmark. Det er en kommune som har planfestet at de skal arbeide for mer fornybar energi. Han vil ikke si noe om hvor mange kommuner som kan komme til å åpne for vindkraft på land. Endringene i plan- og bygningsloven vil trolig føre til å flere kommuner blir positivt innstilt.

– Muligheten er mye større når kommunene er i førersetet, og når de også ser at de får noe igjen for å stille arealer til rådighet for å ta del i det grønne skiftet. Kommunene er bevisste sitt ansvar i forhold til omstillingen vi må igjennom for å nå klimamålene og for å sikre norsk industri, påpeker han.

Fått gjennomslag

LNVK ble stiftet på Smøla i 1999. I dag er 40 kommuner medlemmer av organisasjonen. Rafaelsen tror på medlemsvekst.