Skip to content

Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land)

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite skal avgi sin innstilling 2. juni.

I samarbeid med KS har LNVK i dag, mandag 15. mai 2023, sendt brev til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite vedrørende Prop 111L (2022-2023) Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land) som er oppe til behandling nå. I brevet fremmes felles forslag til endringer i regjeringens forslag. Komiteens innstilling skal avgis 2. juni.

Brevet kan leses i sin helhet her.