Vindkraft

Teksten nedenfor er hentet fra nettsiden vindportalen.no, som driftes av Norsk Vindkraftforening (NORWEA) og Energi Norge. Nettsiden har omfattende informasjon om vindkraft, og egner seg for et bredt spekter av interessenter – studenter, vindkraftbransjen, myndigheter, politikere og samfunnet.