Vindkraft

Informasjon om produksjon fra norske vindkraftverk finnes på nettsidene til  NVE  En omfattende oversikt over forskning, utredninger og rapporter rundt påvirkning av miljø og samfunn er samlet her: NVE oppdatert kunnskapsgrunnlag  Interesseparter innen vindkraft er utbyggerorganisasjonen NORWEA og Energi Norge. Sentrale organisasjoner mot vindkraft er MOTVIND og La Naturen Leve