Vedtekter

Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner sine vedtekter. Gjeldene fra 06.05.2014.

Last ned og lest som PDF