Smøla vindpark

  • Telefon: +47 95 89 32 89
  • Organisasjonsnr: 980 714 233
  • Bank: 3936.01.03238