Oppføringer av Thomas Bjørdal

Forsvar den lokale beskatningsretten!

Ordførermarkering fra fem kommunenettverk i Oslo 8. november 2017 om statsbudsjettet 2018. Regjeringen har tatt første skritt for å avskaffe kommunenes eiendomsskatt, finansministeren har uttalt at all eiendomsskatt skal fjernes i denne stortingsperioden. Eiendomsskatt er vår eldste skatteform, den utgjør 12 milliarder kroner årlig til offentlig velferd i kommunene – og er en grunnpilar i […]

Uttalelse fra LNVK til forslag for statsbudsjett 2018: Hvor ble det av distriktspolitikken?

Den eneste kommunale kompensasjonen ved vindkraftutbygging reduseres med regjeringens forslag om avvikling av eiendomsskatt på kraftlinjer. Forslaget i statsbudsjettet for 2018 er et hinder for kommunenes aksept av fremtidig vindkraftutbygging.   I 2030 er det anslått at rundt 30 % av Europas kraftbehov vil dekkes av vindkraft. Norge har noen av de beste vindressursene i […]

Artikkel i Nationen om Natturressursskatt

Vil ha ny skatteordning for vindkraft Norske vindkraftskommuner ønsker nye skatteordninger for å gi forutsigbarhet til de berørte kommunene. For å sikre lokal verdiskapning fra vindkraftutbygging, mener Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune (AP) at det må nye skatteordninger på plass. Hun mener at selv om vindkraftutbygginga kan sikre nye arbeidplasser, er ikke det nok […]

Program til Landsmøteseminar Oslo 6. april

      Norske Vindkraftkommuner – Kraftsamling i Oslo 6. april 2017                                                                             Per Sanderud, NVE              Elnar Holmen, OED    Torstein T. Solberg, AP      Solveig A. Abrahamsen, H     Invitasjon til Seminar og Landsmøte LNVK Thon Conference, Universitetsgt. 26.   Norske vindkraftkommuner bidrar med sine skoger, fjell, […]

Landsmøte og seminar Oslo 6. april

  Velkommen til LNVK Årsmøte 6. april på Thon Conference Center i Oslo sentrum. I år legger vi arrangementet til dagen etter KS sitt kommunalpolitiske toppmøte. Det er mange som skal dit og det gir en fin mulighet for å få med seg begge deler. Vi tar sikte på en kraftsamling av vindkraftordførere. I år […]

Bygginga av Europas største vindpark er i gang på Fosen

Europas største vindpark på land Fosen Vind DA er i gang med det som skal bli Europas største landbaserte vindkraftverk. Når de totalt seks vindparkene står ferdig i Midt-Norge i 2020 er det investert hele 11 milliarder kroner. Parkene vil gi strøm tilsvarende 170.000 husstander. Artikkel fra Byggfakta: http://www.byggfakta.no/europas-storste-vindpark-pa-land-102196/nyhet.html?newsletterid=5653&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2016-08-18

ESA godkjenner avskrivingsregler for vindkraftverk

ESA har godkjent de nye reglene om hurtigere avskrivninger av driftsmidler i vindkraftverk. De nye reglene legger til rette for utbygging av mer fornybar energi i Norge. For mange vindkraftkommuner kan dette bety en viktig avklaring for utbyggers investeringsbeslutning. Vi venter med spenning på flere investeringsbeslutninger. Mer informasjon her