Oppføringer av Thomas Bjørdal

Regjeringen foreslår innføring av vindkraftavgift i Statsbudsjettet

Et lite skritt i riktig retning sier styreleder i LNVK, Vibeke Stjern i en umiddelbar kommentar. Regjeringen foreslår innført en vindkraftavgift til vertskommunene på 1 øre/KWh, som vil gi vertskommunene 165 mill kroner årlig. Avgiften skal gjelde både nye og eksisterende anlegg. Forslaget er et viktig gjennomslag for vindkraftkommuner, men som den eneste kompensasjon til vertskommuner […]

INCLUDE Lunsj: Vindkraft – hvem bestemmer og hvem berøres?

  Hvordan vil kommunene forvalte ansvaret for å beskytte viktige naturtyper og landskap fra inngrep? Hør Include-forskere presentere funn fra sin forskning Om seminaret Vindkraftdebatten i Norge er preget av sterk polarisering mellom tilhengere og motstandere av mer utbygging. Ønsket om mer fornybar energi blir stilt opp mot en rekke problemer utbygging kan skape med […]

Stortingsmelding om vindkraft – strammer inn på konsesjonsprosess – burde tatt for seg lokal kompensasjon

  Vårt syn om lokal kompensasjon på overtid har kommet gått frem i media. Både i TU https://www.tu.no/artikler/na-skal-det-bli-minsteavstand-mellom-vindturbinene-og-naboer-4-ganger-turbinens-hoyde/494589 og E24: Vertskommuner får ikke mer inntekter fra vindkraft nå: – Vi er skuffet Regjeringen vil ikke øke vertskommunene kompensasjon for vindkraft nå, men lover å komme tilbake til Stortinget senere. – Det er på overtid å sikre […]

Landsmøtet 2020 – valg av nytt styre

Landsmøtet ble i år gjennomført som webinar. Det var god deltakelse, 31 ordførere og flere fra lokaladministrasjonen var også med. Flere gode diskusjoner og et bredt engasjement preget det digitale møtet. Etter mange år med mindre utskiftinger i styret, ønsket valgkomiteen å få inn nye medlemmer der det var naturlig. Styreleder Wenche Tislevoll takker for […]

NVE meiner kommunane må få meir att økonomisk for vindkraftverk

Spot on fra Hans K. Mjelva i Bergens Tidene: «NVE meiner kommunane må få meir att økonomisk for vindkraftverk. Ein god idé, viss det blir gjort på rett måte. Vil ho (Tina Bru) og regjeringa ha meir vindkraft på land, bør dei ta innspela frå NVE på alvor.» https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/3Jg7Ad/forslaget-som-kan-splitte-vindkraftmotstandarane  

Høringsinnspill til Kraftskatteutvalget

Gode vindressurser og ekstrem teknologiutvikling gjør nå vindkraft til det mest lønnsomme å bygge ut. Vindkraftanlegg beslaglegger og påvirker store areal som kan fortrenge andre bruksinteresser og påvirke annet næringsliv, bokvalitet og landskapsverdier. Konsesjonsprosessen og skattesystemet har ikke holdt tritt med utviklingen, og vi har derfor fått et høyt konfliktnivå og tilnærmet full stopp i […]

Energi Norge: Gi kommunene mer av vindkraftinntektene

Nesten alle potensielle vertskommuner sa blankt nei til vindkraft da den nå skrotede rammeplanen var på høring. En mer rettferdig kompensasjon til lokalsamfunnene for ulempene ved vindkraftverk kan gi et løft for satsingen, mener lederne for både Energi Norge og El og IT Forbundet. Superprofitt – Å lokke lokalsamfunn med skiløyper og flomlys er ikke veien å […]

Vindkraftkommuner kan miste skatteinntekter

Ingen kommuner vil stille seg positiv til vindkraftutbygging etter dette sier Wenche Tislevoll, styreleder i LNVK. Kraftskatteutvalget foreslår å vri inntektene fra kommune til stat, med andre ord å ta bort den eneste kompensasjonen en vindkraftkommune har. Det kan ikke bli mer umusikalsk enn dette. Utvalget hadde mulighetene til å rydde opp i skjevheten mellom […]