Resolusjon fra LNVKs landsmøte 21. juni 2022

LNVKs landsmøte ble gjennomført 21. juni 2022, men rundt 50 deltakere fra medlemskommuner, politikk og næring. Landsmøtet er et viktig politisk verksted som behandler høyaktuelle saker for medlemskommunene, noe som gir en unik mulighet til å lære mer om sakene LNVK jobber med og ikke minst mulighet til å bli bedre kjent.

Et gjennomgående tema på landsmøte 2022 var det grønne skiftet og viktigheten av å få på plass et konsesjons- og skatteregime med respekt for det lokale selvstyret. Dette er også hovedfokus i årets resolusjon.

Hele resolusjonen kan du lese her: Landsmøtets resolusjon 2022.

En kortversjon av resolusjonen finner du her: Pressemelding LNVK resolusjon 2022