NVE foreslår nye krav til vindkraftutbygging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt frem forslag til nye krav til konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land, med blant annet krav til minimumsavstand til bebyggelse og maksimal høyde på vindturbinene.

  • Tiltakene skal blant annet bidra til at det blir tatt mer hensyn til konsekvensene for miljø og naboer i vindkraftsaker, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen, i en pressemelding.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE gitt en rekke anbefalinger om nye krav og prinsipper som bør inkluderes i konsesjonsbehandlingen av vindkraft. Forslagene omfatter både grundigere utredninger, og flere nye standardvilkår som minimumsavstand til bebyggelse, maksimal høyde for vindturbinene og kortere frist for utbygging. Det er også foreslått nye prinsipper for bruk av for- og etterundersøkelser, og en prosess for nedlegging av vindkraftverk, der tilbakeføring og restaurering av landskapet er viktige temaer.

Arbeidet er en oppfølging av Stortingsmeldingen om vindkraft på land.

De nye kravene skal blant annet korte ned tiden for konsesjonsbehandlingen på vindkraftanlegg, styrke og forbedre konsesjonsprosessen, samt bidra til riktig og tydelig vektlegging av fordelene og ulempene som vurderes i et vindkraftprosjekt.

LNVK vil gjennomgå forslaget og komme med innspill. LNVK vi be om at kommunenes interesser blir ivaretatt.

NVEs forslag ligger i sin helhet her.