Fagwebinar om konsesjonsprosess og skatt på vindkraft

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49452