Stortingsmelding om vindkraft – strammer inn på konsesjonsprosess – burde tatt for seg lokal kompensasjon

 

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H) legger frem vindkraftmeldingen.
Foto: Kjetil Malkenes Hovland, E24

Vårt syn om lokal kompensasjon på overtid har kommet gått frem i media. Både i TU https://www.tu.no/artikler/na-skal-det-bli-minsteavstand-mellom-vindturbinene-og-naboer-4-ganger-turbinens-hoyde/494589 og E24:

Vertskommuner får ikke mer inntekter fra vindkraft nå: – Vi er skuffet

Regjeringen vil ikke øke vertskommunene kompensasjon for vindkraft nå, men lover å komme tilbake til Stortinget senere. – Det er på overtid å sikre en kompensasjon til kommunene, sier Norske Vindkraftkommuner. https://e24.no/boers-og-finans/i/qLjKM0/vertskommuner-faar-ikke-mer-inntekter-fra-vindkraft-naa-vi-er-skuffet