Landsmøtet 2020 – valg av nytt styre

Landsmøtet ble i år gjennomført som webinar. Det var god deltakelse, 31 ordførere og flere fra lokaladministrasjonen var også med. Flere gode diskusjoner og et bredt engasjement preget det digitale møtet. Etter mange år med mindre utskiftinger i styret, ønsket valgkomiteen å få inn nye medlemmer der det var naturlig. Styreleder Wenche Tislevoll takker for seg etter mange år som styremedlem og styreleder, og han som startet LNVK tilbake i 1999, Iver Nordseth gikk også ut av styret. Marthon Skårland har vært sentral i mange år, og Geir Knutsen gikk også ut i år. Det er lagt ned enormt med innsats, og LNVK ville aldri vært der vi er i dag uten disse styremedlemmene. Vi takker så mye, og ser frem til å møtes for hyggelig avtakking så snart vi møtes fysisk over sommeren. Det nye styret består av Vibeke Stjern, styreleder, Jonas Skrettingland, nestleder, Gyro Heia, Ole Erik Hørstad og Sigurd Rafaelsen, styremedlemmer.