Landsmøteseminar 25 April – Nasjonal Ramme

Norske Vindkraftkommuner og Kraftfylka ønsker å invitere ordførere, rådmenn og administrative ansatte
fra kommuner og fylkeskommuner i hele landet til seminar om Nasjonal Ramme for Vindkraft.
NVE og OED vil gi en bred orientering om forslaget til Nasjonal Ramme, og høringsprosessen som nå starter.

Vi ønsker å belyse helheten og sammenhengen mellom energipolitikk, klima, miljøpolitikk og lokale hensyn.
Vi får oppdatert og god informasjon fra myndigheter, forskningsinstitusjoner, miljøorganisasjoner,
samt kommuner og fylkeskommuner.

Program:
11:00 – 12:00: Lunsj
12:00 – 12:15 Velkommen ved Styreleder LNVK, Wenche Tislevoll
12:15 – 12:45 OED v/ Statsråd Kjell-Børge Freiberg
Hvorfor Nasjonal Ramme? Orientering om høringsprosess og arbeidet fremover
12:45 – 13:30 NVE v/ Erlend Bjerkestrand
NVEs forslag til Nasjonal Ramme for Vindkraft
13:30 – 14:00 CenCES v/Prof. Asgeir Tomasgård
Norsk vindkraft i et utslippsfritt europeisk kraftsystem
14:00 – 14:30 Pause
14:30 – 15:00 Natur og Ungdom v/ Gaute Eiterjord
Hvorfor trenger vi vindkraften, og hva bør man ta hensyn til?
15:00 – 15:35 Tre vindkraftordførere holder innlegg
Positive og negative konsekvenser fra vindkraftkommuner
15:35 – 16:00: Spørsmål til ordførere
16:00 – 16:05 Pause
Faglig del -Regional planlegging
16:05 – 16:30: KS FOU prosjekt ved Henrik Wiig (NIBR)
Vindkraft og regional plan
16:30 – 17:00: Fylkeskommunale erfaringer fra regional planlegging og vindkraft
17:00 Seminar slutt