Kommunal Rapport med artikkel om Nasjonal Ramme

NVE ypper til vindkraftstrid

NVE vurderer om 43 områder kan være aktuelle for vindkraftutbygging. Øystre Slidre avviser kontant vindmøller på Valdresflya.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vurderer nå 43 områder med 305 kommuner for å finne ut om de er egnet for å bygge ut vindkraft.

Kommunene er blitt bedt om innspill, og Valdres er et av områdene hvor det protesteres.

– Vindmøller er uaktuelt på Valdresflyet, sier ordfører Kjell Berge Melbybråten (Ap) i Øystre Slidre.

Han mener det er helt unaturlig å tenke tanken på å bygge ut vindmøller i disse unike naturområdene som har status som nasjonalpark.

– Det er stille områder som er egnet til rekreasjon. Jeg undres over at det brukes så mye ressurser på dette, sier Melbybråten til Kommunal Rapport.

«En ikke-sak»

Formannskapet i Øystre Slidre behandlet saken 23. august, og vedtok:

«Formannskapet meiner desse områdene ikkje er egnet for utbygging av vindmøller og stiller seg utforståande på at det i hele tatt er vurdert». 

Områdene er valgt med utgangspunkt i vindressurser og nettkapasitet, som skal avstemmes mot andre viktige miljø- og samfunnshensyn, skriver NVE i et brev til alle landets kommuner.

Arbeidet er bestilt av Olje- og energidepartementet, og skal leveres innen 1. mars 2019 – med påfølgende høring. OED har utsatt fristen fra 31. desember 2018 for å ivareta gode muligheter for medvirkning.

– Lokal beslutning

Fitjar-ordfører Wenche Tislevoll (H) er styreleder i interesseorganisasjonen Landssammenslutninga for norske vindkraftkommuner (LNVK), som representerer 49 norske kommuner.

– Det skal normalt være en lokal beslutningsrett om vindkraftutbygging, sier hun.

Hun understreker at det ikke er noen automatikk i at områder som NVE undersøker faktisk blir bygget ut:

– Hvis alt ligger til rette for det, så har kommunene en mulighet. Det er slettes ikke sikkert at det blir bygd ut likevel, sier Tislevoll.

Mer vindkraft

Aldri før har det vært produsert mer vindkraft i Norge enn i fjor med 2,9 TWh. Det er en økning fra 0,06 prosent i 1993. Det skriver Statistisk sentralbyrå. Men 95,8 prosent av elektrisiteten i Norge kommer fortsatt fra vannkraft.

I løpet av 2017 vil det bli igangsatt drift ved fire vindkraftverk med en samlet installert kapasitet på om lag 350 MW. Utbyggingen i 2017 er dermed den største som har vært sett innen for norsk vindkraft noen gang. I 2018 vil også den største av prosjektene i Fosen-utbyggingen, Roan Vindpark (255 MW), bli idriftsatt, ifølge Vindportalen.no.