Landsmøteseminar Oslo 4-5 April

Norske Vindkraftkommuner – Landsmøte i Oslo 4-5. april 2018

  

Norsk vindkraft mot 2030 Seminar Onsdag 4. april kl 1600 Thon Hotel Opera

 

 

Kl 1600: Åpning ved styreleder LNVK, Wenche Tislevoll, Ordfører Fitjar kommune

 

Innlegg på 15 min:

 

Statkraft: Markedsforventninger ved Michael Hyttel Meyer, VP Norway Wind Europe

 

LNVK: Erfaringer fra en vind- og vannkraftkommune ved Ole G. Narud, Ordfører Åmot kommune

 

Advokatfirmaet Lund og Co: Lokal beskatningsrett uten økt skatt på utbygger ved Advokat Karianne Lundgaard

 

Kl 1700: Et vindkraftregime med respekt for berørte lokalsamfunn

 

Paneldebatt med medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomite.

 

Liv Eskeland (H), Runar Sjåstad (AP), Ketil Kjenseth (V), Ole Andre Myhrvold (SP)

 

Panelleder: Advokat Stein Erik Stinessen, advokatfirmaet Lund & Co

 

Kl 1800: Oppsummering og avslutning.

 

Kl 1810- 1830: Intern oppsummering av den politiske debatten med strategidiskusjon og erfaringsutveksling blant medlemskommunene.

 

Kl 1900: Middag på Thon Hotell Opera.

 

Landsmøte og felles seminar med NFKK torsdag 5. april kl 0900 Thon Opera

 

 

Kl 0900- 0930: Løypemelding fra Fosen utbygginga ved Vibeke Stjern, Ordfører Åfjord

 

Kl 0930- 1050: Landsmøte LNVK avholdes

 

Kl 1100- 1300: Felles arrangement LNVK og NFKK

Tema: Norge har enorme naturressurser langs vår flotte kyst. Skal storsamfunnet lykkes med en lokalt forankret og bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser er det viktig at fordelingen av verdiene som skapes også er bærekraftig.

 

20 min. innlegg ved:

 

Stein Erik Stinessen, Advokat og Partner i Advokatfirmaet Lund & Co.

 

Hans Geelmuyden, Konsernsjef i Geelmuyden Kiise Gruppen

 

Paneldebatt med medlemmer fra Stortingets Finanskomite/Kommunalkomite

 

5 min. innlegg fra:

 

Vetle Wang Solheim (H) Åsunn Lyngedal (AP) Deltakere fra KRF, V og SP ikke avklart

 

Debattleder Jan Erik Larsen

 

Kl 1300- 1400: Felles Lunsj med NFKK

 

Vel tur hjem for de som ikke følger NFKK sitt program videre.