Artikkel i Nationen om Natturressursskatt

Vil ha ny skatteordning for vindkraft

Norske vindkraftskommuner ønsker nye skatteordninger for å gi forutsigbarhet til de berørte kommunene.

For å sikre lokal verdiskapning fra vindkraftutbygging, mener Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune (AP) at det må nye skatteordninger på plass. Hun mener at selv om vindkraftutbygginga kan sikre nye arbeidplasser, er ikke det nok for de fleste kommunene. http://www.nationen.no/distrikt/vil-ha-ny-skatteordning/

– Det er ganske heftig å si ja til å avse areal og det er store prosesser. Da er det greit å vite hva vi sitter igjen med. At en del av det økonomiske overskuddet ligger igjen i kommunen eller regionen. Akkurat på samme måte som vann, som har vært regulert i mange år, sier hun.

Naturressursskatt

Naturressursskatten er en særskatt for vannkraftselskap.

Skattesatsen er 1,3 øre per kWh. Av dette tilfaller 1,1 øre den kommunen kraftverket ligger i, og 0,2 øre fylkeskommunen.

Skatten skal sikre kommunene en stabil del av de samlede skatteinntektene fra vannkraft.

Det er et slikt skatteregime vindkraftkommunene vil ha for sine kommuner.

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner: Regjeringa 
bør skrinleggje forslaget om avvikling 
av eigedomsskatt på verk og bruk.

Naturressursskatt

Naturressursskatten sikrer kommuner med vannkraft en stabil del av skatteinntekten fra kraftverket. Det er samme type skatteløsning vindkraftkommunene ønsker seg.

– Utfordringen ligger i at hvis vi i Norge ønsker å bygge ut mer fornybar energi ved hjelp av vindkraft, bør det ligge noe igjen til kommunene, noe forutsigbart som vi vet er der. På samme måte som man på vann har naturressursskatten. Så istedenfor at alt skal gå til staten, bør det være en likefordeling til kommunene som har stilt disse ressursene til rådighet, sier Stjern.

Leder i Landssamanslutninga av Vasskraftkommuner, Torfinn Opheim, støtter vindkraftkommunene i kravet om å få innført samme type skatt.

– Det at vindkraftkommunene vil ha samme type kompensasjon, for at de tar i bruk sine naturressurser er jo helt åpenbart. Jeg støtter dem 100 prosent. I sum har naturressursskatten en verdi på 1.3 milliarder kroner for vannkraftkommunene, sier han.

Leder i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen mener at skattesystemet for vind bør være likere det som vannkraftbransjen har.

«Hvis vi i Norge ønsker å bygge ut mer fornybar energi ved hjelp av vindkraft, bør det ligge noe igjen til kommunene»

Vibeke Stjern, ordfører i Åfjord kommune

– Vi i Venstre er for en naturressurskatt på vind. Det er helt riktig at en større del av verdiskapningen skal ligge igjen hos de kommunene hvor vindkraften produseres.

Ordførere med vannkraft-protest. 191 ordførere og varaordførere har undertegnet en felles protest mot regjeringens kutt i eiendomsskattinntektene fra vannkraftanleggene.

Unngå forhandlinger

Stjern mener at det ikke kan være særlig vanskelig å få til en slik skatteordning. Hun tror også at det vil være lettere for kommunene å fatte vedtak om vindkraftprosjekter hvis det ligger en slik skatteordning i grunn.

– Jeg anser det her som en ganske enkel sak å få fikset. Man gjør det samme som for vann. Det er uholdbart at hver enkelt kommune må forhandle fram med vindkraftselskapene. De at de små kommunene i distriktene, som har mindre ressurser skal forhandle fram avtaler er ikke bra, og det er ikke forutsigbart, sier hun.

Ved å innføre en naturressurskatt vil man kunne unngå forhandlingssituasjonen mellom kommunene og vindskraftselskapene mener Elvestuen.

– Da blir det større forutsigbarhet for både vindselskapene og kommunene, og en større liket mellom de forskjellige prosjektene, sier han.