Program til Landsmøteseminar Oslo 6. april

 

 

 

Norske Vindkraftkommuner – Kraftsamling i Oslo 6. april 2017

 

 

                                                                       

Per Sanderud, NVE              Elnar Holmen, OED    Torstein T. Solberg, AP      Solveig A. Abrahamsen, H

 

 

Invitasjon til Seminar og Landsmøte LNVK Thon Conference, Universitetsgt. 26.

 

Norske vindkraftkommuner bidrar med sine skoger, fjell, heier og potensielle næringsarealer og hyttetomter til det grønne skiftet, men hvorfor avgi naturområder til vindkraft hvis man ikke beholder en andel av verdien av egne naturressurser?

 

LNVK vil utfordre både dagens regjering og stortingspolitikere til å svare på hvordan berørte lokalsamfunn sikres en andel av verdiskapingen.  Vi har ventet lenge nok!

 

 

0930- 0935:       Velkommen – styreleder LNVK Wenche Tislevoll

 

0935- 1005:       Vindkraft i Norge – i dag og i fremtiden – Per Sanderud, Adm. Dir. NVE

 

1005- 1030:       Tre ordføreres erfaringer

 

1030- 1100:       Matpause –lett lunch og forfriskninger

 

1100- 1130:       Regjeringens vindkraftpolitikk – Elnar Holmen, Politisk rådgiver, OED

 

1130- 1200:       Naturressursskatt nå – fra ord til handling – Stein Erik Stinessen, Advokat/Partner Lund & Co

 

1200- 1300:       Vi utfordrer Arbeiderpartiet og Høyre til debatt –  ledet av Stein Erik Stinessen

– Innlegg fra Høyre og Arbeiderpartiet

– Solveig Sundbø Abrahamsen H Vararepresentant og medlem Finanskomiteen

– Torstein Tvedt Solberg AP, Stortingsrepresentant og medlem Finanskomiteen.

 

1300 – 1305:      Oppsummering – Wenche Tislevoll og Stein Erik Stinessen

 

 

1315 – 1430       Landsmøtet i LNVK avholdes.