Investeringsbeslutninger i vindkraft på 16 mrd hittil i år

Besluttet å bygge vindparker for 16 milliarder kroner i år

Når alle er ferdig, skal de gi strøm til over 240.000 husstander.

I løpet av 2016 er det besluttet byggestart på fem vindparker (eller ni om du teller alle vindparkene som inngår i Statkrafts Fosen-prosjekt for seg).

En gjennomgang viser at de til sammen står for investeringer på 16 milliarder kroner.

Til sammen har de 407 nye turbiner og en samlet ny kapasitet på 1430 MW.

Både når det gjelder turbiner og installert ytelse er det mer enn den samlende vindkraftbransjen i Norge ved utgangen av 2015.

Det var da 374 turbiner med en samlet installert ytelse på 873 MW, ifølge NVE. 

Og felles for alle de nye vindparkene er at de har utenlandsk kapital med på laget.

Først i Finnmark

Først ute var Finnmark Kraft som i januar bestemte seg for å bygge Hamnefjellet vindkraftverk i Båtsfjord kommune. 

Med på laget har de det franske investeringsselskapet Ardian.

Parken består av femten Vestas-turbiner og har ifølge daglig leder Marius Stabell en investeringskostnad på 600 millioner kroner.

Byggearbeidene startet våren 2016 og parken skal etter planen være ferdig mot slutten av 2017.

Nord-Europas største

Nestemann ut er nok den desidert mest omtalte utbyggingen.

I februar ble det klart at det likevel ble vindkraft på Fosen. Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind DA skal bygge Nord-Europas største landbaserte vindkraftprosjektbestående av fem enkeltstående vindparker. 

Bak navnet Nordic Power finner vi et europeisk investeringskonsortium etablert av Credit Suisse Energy og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Investeringen er på 11 milliarder kroner og arbeidet er allerede i gang på Roan og Storheia. 

Da Google kom til Rogaland

De to neste parkene kommer begge i Rogaland. I juni bestemte Nord Vind Energi og det tyske investeringsfondet Luxcara at de ville bruke 1,2 milliarder kroner på Egersund Vindpark.

– Parken skal være i drift i overgangen september til oktober neste år, sa styreleder Rune Hersvik til Sysla i juni.

Mer ståhei ble det senere samme måned da det ble klart at Tellenes vindpark skulle bygges og at Google hadde kjøpt all produksjon. 

Prosjekteierne Zephyr og Norsk Vind Energi solgte i sammen slengen parken til investeringsfondet Black Rock.

Ingen av partene ville si noe om investeringskostnad, men Zephyr har tidligere skrevet at prosjektet ville koste to milliarder kroner. 

Sistemann ut

Foreløpig siste vindpark ut er Raskiftet vindpark i Hedmark.

Her skal Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München bygger 31 turbiner som skal være i drift i overgangen mellom 2018 og 2019.

Investeringene beløper seg til 1,4 milliarder kroner, ifølge NRK Hedmark.

Ikke uten protester

Med unntak av Hamnefjell i Finnmark har de øvrige utbyggingen fått tildelt konsensjon av Olje- og energidepartementet etter at NVEs opprinnelige vedtak har blitt påklaget.

Fellesnevneren for klagene er hensynet til naturressurser og dyreliv i områdene hvor parkene er bygget.

Artikkelen er hentet fra Sysla: http://syslagronn.no/2016/10/18/syslagronn/vent-besluttet-a-bygge-vindparker-for-16-milliarder-kroner-i-ar_166147/